اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎

با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، بیش از 2000 مدرسه در مناطق مختلف عراق، محل اسکان خانواده های آواره ای است که در پی پیشروی های تروریست ها خانه های خود را ترک کرده اند. حداقل نیمی از مدارس کردستان عراق به محل اسکان آوارگان تبدیل شده است و این مسئله ممکن است موجب به تاخیر افتادن آغاز سال تحصیلی در عراق شود. 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 1

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 2

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 3

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 5

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 6

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 7

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 8

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 9

 

اسکان آوارگان عراقی در مدارس‎ - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه