عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

عکاسی از حیوانات شاخه ای از عکاسی طبیعت است که عکاس روی حیوانات و رفتارها و عادات آنها تمرکز می کند و لحظه های ناب و حیرت انگیز را شکار می کند. 
 
 
عکاسی حیوانات شامل گرفتن عکس از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این عکس ها در بخش های طبیعت صفحات عکس رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود.
 
 
در همین رابطه اما عکس های تصادفی از حیوانات هم در رسانه ها کم نیستند. لحظاتی که یک حیوان به ناگاه با حالتی خاص در برابر دوربین عکاس ظاهر می شود یا با حرکت چیزی را به هم می زند و حرکاتش ثبت می شود. مجموعه زیر عکس هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگاه‌هایی چون نشنال جئوگرافی و اسمیتسون منتشر شده است.
 
 
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 2
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 3
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 4
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 5
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 6
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 7
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 8
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 9
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 10
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 11
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 12
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 13
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 14
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 15
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 16
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 17
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 18
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 19
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 20
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 21
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 22
 
عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 23
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه